Schuldsanering

Schuldsanering

In sommigen omstandigheden kan het gebeuren dat schulden zich vrijwel eindeloos lijken op te stapelen en dat u geen uitweg meer ziet. Op zo'n moment kan u toegang vragen tot wettelijke schuldsanering. Alvorens u hier toelating tot krijgt moet u altijd eerst proberen om de schulden door middel van een minnelijk traject op te lossen.

Dit betekent dat u met assistentie van iemand van de gemeentelijke schuld hulpverleningsdienst een overzicht van alle schulden maakt, de situatie tracht te stabiliseren en vervolgens een betalingsvoorstel aanbiedt aan alle schuldeisers. Pas indien dit voorstel dit één of meerdere schuldeisers geweigerd wordt kan u een verzoek tot toelating WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) indienen bij de rechtbank.

 

 

Iemand van de gemeente zal u assisteren bij het overleggen van de verplichte verklaring en verzoekschrift zodat het zeker alle nodige elementen bevat. Enkele weken nadien wordt u uitgenodigd door de rechtbank en krijgt u meestal meteen te horen of u toegelaten wordt of niet. Een van de voorwarden om toegelaten te worden is dat u te goeder trouw gehandeld heeft en dat u voldoende inspanningen zal leveren om de verplichtingen na te komen.

Indien er reeds schuldsanering op u van toepassing is, indien u schulden heeft uit de veroordeling voor één of meerdere misdrijven of indien u minder dan tien jaar voorafgaand aan het nieuwe verzoek al eens toegelaten bent geweest tot schuldsanering zal uw verzoek altijd afgewezen worden.

In de meeste gevallen wordt er een traject van drie jaar doorlopen waarna u met een schone lei kan beginnen. U ontvangt een vast bedrag per maand om aan uw vaste lasten te voldoen, u mag geen nieuwe schulden meer maken en al het inkomen boven het vast bedrag dat u krijgt is bedoeld voor de schuldeisers.

Daarnaast bent u verplicht om inspanningen te leveren om zo veel mogelijk geld te verdienen en fulltime beschikbaar moet zijn voor werk. We sluiten af met de vermelding dat u ook verantwoording dient af te leggen aan de bewindvoerder die u door de rechtbank toegekend werd en dat u zijn raadgevingen dient op te volgen.