Rood staan

Rood staan

Als u onvoldoende saldo op uw rekening heeft kunt u met uw bank afspreken dat u een krediet krijgt van bijvoorbeeld € 1000,-. Zodra u gebruik maakt van dit krediet betaalt u rente. De rente over rood staan is over het algemeen hoog en zal tussen de 8-15% liggen op jaarbasis. Als u de mogelijkheid tot rood staan heeft én u naast het rood staan ook spaart is dat niet voordelig. Over het bedrag dat u rood staat betaalt u immers tussen de 8-15% rente, terwijl u op uw spaarrekening maar 1-3% rente ontvangt. Het is dan ook aan te raden om eerst een positief saldo op uw rekening te creeeren voordat u overgaat tot sparen.

Rood staan is een vorm van geld lenen. Als u tijdelijk in het rood staat hoeft dit geen enkel probleem te zijn. Als u structureel in het rood staat en dit bedrag toeneemt kan het zo zijn dat u meer geld uitgeeft dan u eigenlijk heeft. Als de schuld zich langzaam opbouwt wordt het steeds lastiger om deze ook weer weg te werken. Het is daarom aan te raden dat u zich goed bewust bent van hoeveel u rood staat en dat u dit bedrag, wat dus eigenlijk een lening is, niet te ver laat oplopen.

\

 

 

Vaak worden er door de bank aanvullende eisen gesteld aan rood staan zoals één keer in de drie maanden een positief saldo hebben.

Rood staan algemeen

Rood staan De verleiding om rood te gaan bij uw bank is soms erg groot. Net voor de feestdagen bijvoorbeeld wil u toch die ene aankoop realiseren en voor een korte periode rood staan kan toch niet zo erg zijn. U hoeft er niets voor te doen aangezien u meestal probleemloos tot enkele duizenden euro's onder nul kan gaan bij de financiële instelling waar u klant bent. Toch moeten we wijzen op de erg hoge rentes die hierbij aangerekend zullen worden door uw financiële instelling die zeker bij langdurig rood staan een zware bijkomende last kunnen gaan betekenen.

U kent allemaal de huidige spaarrentes die veelal niet hoger liggen dan enkele procenten op jaarbasis. Wanneer de rollen echter omgedraaid worden moet u plots een veel hogere rente gaan betalen die kan oplopen tot vijftien procent in sommige gevallen.

Wanneer u slechts enkele dagen in het rood blijft zal deze rentelast nog vrij beperkt blijven maar moeilijker wordt het wanneer u er weken of maanden niet meer in slaagt om uw negatieve saldo weer helemaal aan te zuiveren. In dergelijke gevallen kan het al een heuse opdracht worden om enkel de rente te kunnen blijven betalen.Probeer er dus voor te zorgen dat u het bedrag onder 0 zo snel als enigszins mogelijk volledig afbetaalt, hoe langer het duurt hoe hoger de rentekosten zullen oplopen.

We geven de hoogte van de rentekosten even weer met een voorbeeldje. Peter staat 1000 euro in het rood bij zijn financiële instelling maar wanneer zijn loon wordt gestort staat hij maar 300 euro meer in het rood. Want hij zal toch eten moeten kopen, zijn rekeningen betalen enzovoort. Bijgevolg gaat Peter opnieuw in het rood staan. Bij een rentevoet van vijftien procent zal dit Peter 150 euro per jaar kosten om slechts 1000 euro te mogen lenen bij zijn bank. Aangezien het bedrag er slechts geleidelijk af gaat zal Peter zelfs vaak niet opmerken hoeveel rente hij precies aan het betalen is.

U begrijpt dus dat het belangrijk is om niet al te lang in het rood te staan. De beste manier is uiteraard om nooit in het rood te gaan staan maar wanneer dit door omstandigheden niet mogelijk is neemt u best snel stappen om het saldo weer aan te zuiveren.