Lenen met BKR

Lenen met BKR

Indien u een negatieve BKR registratie heeft opgelopen zijn uw mogelijkheden beperkter. Begin direct met het bekijken van uw mogelijkheden bij verschillende aanbieders, wij hebben hier 10 aanbiedingen voor u verzameld.

Betalingsachterstand bij BKR

Circa 6% van de geregistreerde consumenten bij het BKR (bron: bkr te Tiel) heeft problemen met het nakomen van de betalingsverplichteingen. Je kan een negatieve registratie oplopen in verschillende gradaties. Vaak hangt de acceptatie door maatschappijen die u nog WEL een lening willen verstrekken af van de letter van de codering die u heeft opgelopen. Het gaat om een A-codering of een H-codering, de H is voor herstel. Daarnaast zijn er nog verschillende bijzonderheidscoderingen. Het BKR plakt niet zomaar een letter achter uw naam, indien u een betalingsachterstand heeft die het geduld van de 'deelnemer' (de partij waarmee u een overeenkomst, een lening, een krediet of een telefoonabonemment) teveel op de proef heeft gesteld is de deelnemer verplicht u eerst een brief te sturen. Indien u nooit een brief heeft gehad kunt u er dus vanuit gaan dat u geen negatieve BKR registratie heeft en kunt u gerust beginnen.

BKR codering opvragen

U kunt uw status bij het BKR opvragen of u kunt een aanvraag doen via uw bank. De kosten voor inzage zijn 4,95 euro en u heeft binnen 7 dagen het gevraagde rapport op uw thuisadres.

 

 

Een negatieve BKR codering houdt in dat u een achterstand heeft op een overeenkomst die aangemeld is bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Veelal zal dit gaan om kredieten, maar het kan ook gaan om achterstanden op bijvoorbeeld het telefoonabonnement en zelfs om achterstanden op de hypothecaire lening (van meer dan 120 dagen). Ook valt te denken aan bkr registratie voor creditcards, limieten op betaalrekening en een autolening.

Als alles netjes betaald wordt is er geen probleem. Uw 'lening' is dan weleenswaar geregistreerd, maar zonder negatieve codering. Het wordt anders zodra u niet op tijd uw verplichtingen nakomt. In dat geval ontstaat er een negatieve codering, die te verdelen zijn in 4 codegroepen:

 • BKR Code 1
  Als je een BKR code 1 hebt is er in ieder geval een aflossings of schuldregeling getroffen nadat de achterstand is ontstaan.
 • BKR Code 2
  De vordering is opeisbaar gesteld.
 • BKR Code 3
  Er is een bedrag van € 250 of meer afgeboekt. Slechts wanneer afboeking wegens finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.
 • BKR Code 4
  De kredietnemer blijkt/bleek onbereikbaar.

Na het inlopen van de batalingsachterstanden kan je in bepaalde gevallen de herstelcode H verdienen. Deze wordt vermeld waar het gaat om lopende kredieten (anders blijft het gewoon A). De registraties blijven vijf jaar bewaard. Kijk ook op onze pagina over schuldhulpverlening.

Lenen met BKR algemeen

BKR (Stichting Bureau Krediet Registratie) informeert de aangesloten deelnemers over alle kredieten en abonnementen die consumenten hebben afgesloten en bij hen gekend zijn. Deze informatie moet de financiële instellingen en andere kredietverleners helpen bij de vraag of het verantwoord is om al dan niet een bijkomend krediet te verstrekken. Het hoofddoel van het BKR is dan ook het voorkomen van problematische schuldsituaties en het beperken van betalingsrisico's.

Toch blijft het mogelijk om ook met BKR notering nieuwe kredieten aan te gaan. Een BKR registratie is namelijk niet bindend, het is enkel een advies die financiële instellingen moet helpen bij het verstrekken van kredieten en/of leningen. Aangezien de BKR markt in de afgelopen jaren, mede door de moeilijke economische toestand, explosief groter is geworden is ook deze markt interessant voor de banken.

Vele consumenten zijn in de problemen gekomen door hoge GSM kosten of door laptops op afbetaling. De hoge rentes die kredietverstrekkers in dergelijke gevallen aanrekenen levert hen een erg interessant rendement op dat het risico op wanbetaling meer dan compenseert.

BKR en kredietwaardigheid zijn niet in alle omstandigheden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vaak hebben mensen een BKR notering gekregen door een eenmalig �ongelukje' en hebben deze mensen toch een solide financiële toekomst in het vooruitzicht. In deze gevallen zijn deze mensen een erg interessante doelgroep voor de financiële instellingen.

Heel anders is het voor die groep mensen waarbij al meerdere malen wanbetaling werd gemeld bij het BKR. Voor deze groep wordt het nagenoeg onmogelijk om nog ergens een lening te verkrijgen en vaak is het minikrediet dan nog de enige vorm van krediet die aan hen verleend zal worden. Samenvattend kunnen we stellen dat u er alle belang bij heeft om er zorg voor te dragen dat u geen enkele notering bij het BKR krijgt omdat dit uw toekomstige leningen of kredieten in alle geval minstens duurder zal maken en soms zelfs onmogelijk.