Koop op afbetaling

Koop op afbetaling

De koop op afbetaling is een erg populaire manier van lenen in Nederland. We verstaan onder koop of afbetaling alle mogelijke koopovereenkomsten waarbij de koopsom door de koper in termijnen zal betaald worden. In sommige gevallen is de verkoper tegelijkertijd de geldschieter maar er kan ook gebruik gemaakt worden van een derde partij die dan een financieringsmaatschappij is. Deze financieringsmaatschappij betaalt de volledige koopsom aan de verkoper en zal nadien in termijnen het geld met rente ontvangen van de koper.

Huurkoop

In sommige gevallen wordt er overeengekomen dat de koper pas echt eigenaar wordt na betaling van de laatste termijn. Het betreft hier een bijzondere vorm van koop of betaling die huurkoop genoemd wordt. Deze vorm van koop op afbetaling moet verplicht schriftelijk worden geregeld om onduidelijkheden of conflicten achteraf te voorkomen. De gewone koop op afbetaling mag ook mondeling worden afgesloten al is dit in de praktijk weinig gebruikelijk omdat het weinig rechtszekerheid biedt. Bekijk ook de informatie op onze pagina over huurkoop.

 

 

Wettelijke regeling koop op afbetaling

Er is iets bijzonders aan de hand met de koop op afbetaling. Deze vorm van lenen resulteert namelijk in een speciale overeenkomst, geregeld in boek 7A van het burgerlijk wetboek. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt je wel direct eigenaar (huurkoop uitgezonderd), maar betaal je de koopsom in termijnen.

Rente en kosten bij koop op afbetaling

In de meeste gevallen zal de koper bij een koop of afbetaling een rente moeten betalen dus een stukje hoger ligt dan de rente die bij een persoonlijke lening wordt aangerekend door de financieringsmaatschappij. Vaak is het dus aantrekkelijker voor de koper om te kiezen voor een persoonlijke lening. We benadrukken verder dat de voorwaarden tussen de diverse financieringsmaatschappijen erg kunnen verschillen. Het loont altijd de moeite om enkel maatschappijen met elkaar te vergelijken alvorens tot koop op afbetaling over te gaan.