Huurkoop

Huurkoop

Een bijzondere vorm van de koop op afbetaling is de zogenaamde huurkoop. Het doel van de huurkoop is de overdracht van eigendom van een goed maar vanuit vormelijk oogpunt is het eigenlijk huren. In de praktijk stelt de financieringsmaatschappij een onroerend goed ter beschikking van de kredietnemer tegen betaling van een maandelijkse huur. De berekening van de huur gebeurt op een dusdanige manier dat aan het einde van de huurperiode de koop voltrokken wordt.

Het verschil tussen huurkoop en lease zit hem in het feit dat er sowieso een eigendomsoverdracht gebeurt op het einde van de periode en dat niet overdragen geen mogelijkheid meer is. Het verschil met koop op afbetaling is dat de eigendomsoverdracht pas aan het einde van de periode gebeurt.

 

 

Een alternatief voor huurkoop is een zogenaamd huurkoopcontract waarbij de huurkoper tijdens de volledige periode de mogelijkheid heeft om de koopoptie uit te oefenen tegen voorwaarden die voor het afsluiten van het huurkoopcontract afgesproken werden.

Voordelen huurkoop

De huurkoop biedt voordelen voor zowel de kredietverstrekker als voor de huurkoper. De kredietverstrekker heeft een vrij laag risico omdat het goed een borgstelling blijft vormen voor de uitoefening van het contract. De huurverkoper kan zo zijn eigendomsrecht laten gelden wanneer de huurkoper zijn verplichtingen niet meer kan of wil nakomen.

Het voordeel voor de andere partij, de huurkoper, bestaat erin dat deze vorm van krediet vrij goedkoop is en dat enkel het goed borg staat. Zo kan de kredietmaatschappij bij een koop op afbetaling bijvoorbeeld ook overgaan tot het in beslag nemen van het inkomen van de koper, iets wat hier niet mogelijk is. De huurkoop is een manier van lenen die in de eerste plaats goederen betreft met een vaak erg lange looptijd.