Flitskrediet

Flitskrediet

De kenmerken van een flitskrediet zijn dat het vaak om korte leningen gaat en dat de bedragen over het algemeen niet meer dan enkele honderden euro's bedragen. Een flitskrediet kunt u vaak via internet aansluiten en tegenwoordig zelfs al per sms. De looptijd van een flitskrediet is zeer kort (enkele weken) en de hoogte van het bedrag is vaak laag.

 

 

Regelgeving en flitskredieten

Doordat de looptijd minder dan drie maanden is hoeven de aanbieders van deze flitskredieten niet te voldoen aan de regelgeving die voor andere kredieten bestaan. Dit heeft tot gevolg dat naast de rente die vaak tegen de wettelijke maximaal toegestane rente aanzit er zeer hoge behandelingskosten in rekening worden gebracht. De rente en behandelingskosten van een flitskrediet kunnen oplopen tot 600% op jaarbasis. Begin 2010 is een begin gemaakt om ook aanbieders van flitskredieten onder de geldende regelgeving te laten vallen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan de maximale rente, zij geen torenhoge behandelingskosten in rekening mogen brengen en moeten vermelden wat de jaarlijkse kostenpercentages van hun leningen zijn. Er wordt vanuit gegaan dat dit het einde van flitskredieten zal betekenen.

Nadelen flitskrediet

Zoals eerder genoemd is de gebrekkige controle een groot nadeel van flitskredieten. Tevens spelen de hoge kosten een rol. Een alternatief voor een flitskrediet zou rood staan op uw bankrekening kunnen zijn, aangezien dit een goedkopere manier van geld lenen is. In onderstaand menu treft u meerdere vormen van leningen aan met een uitgebreide omschrijving.

Informatie over rood staan

Op onze pagina over rood staan treft u nadere informatie over rood staan als alternatief voor flitskredieten.