Doorlopend krediet

Doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet is er sprake van een kredietlimiet. Een kredietlimiet is het bedrag dat je maximaal kunt lenen. De kredietlimiet wordt afgesproken met de kredietverstrekker waarbij rekening wordt gehouden met uw inkomen en andere financiële verplichtingen.

Voordelen doorlopend krediet

Het voordeel van een doorlopend krediet is dat u het niet in één keer hoeft op te nemen en u alleen rente betaalt over het openstaande saldo (het geleende geld). Bovendien kunt u indien u een deel heeft afgelost (als u de kredietruimte maximaal had benut) opnieuw geld opnemen. Door deze mogelijkheid om af te lossen en weer op te nemen is de looptijd van een doorlopend krediet in beginsel onbepaald. De rente bij een doorlopend krediet is variabel. Dit betekent dat als de rente omhoog gaat u meer rente moet betalen en als de rente omlaag gaat u minder rente hoeft te betalen.

 

 

Rentevormen doorlopend krediet

Er is een vast doorlopend krediet en een variabel doorlopend krediet. Bij een vast doorlopend krediet betaalt u elke maand hetzelfde bedrag. Als u extra opneemt van uw kredietruimte gaat u niet meer betalen per maand maar zal de looptijd van de lening veranderen. Ook extra aflossingen hebben geen invloed op het te betalen termijnbedrag evenals rentewijzigingen.

Bij een variabel doorlopend krediet hangt het termijnbedrag wel degelijk af van het gebruikte deel van de kredietruimte. Extra opnames en aflossingen hebben wel invloed op het termijnbedrag omdat het rentebedrag dat over het openstaande bedrag betaald moet worden hierdoor hoger of lager wordt. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor rentewijzigingen. Vervroegd aflossen kan bij een doorlopend krediet zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Rente doorlopend krediet

De rente in 2010 varieerde van ongeveer 6.80% tot circa 10.30% voor een krediet van 15.000 euro. Het verschil in rentepercentages kan verklaard worden door de voorwaarden waartegen de leningen worden verstrekt. Zo zit bij de ABN AMRO bijvoorbeeld een overlijdensverzekering tot 75 jaar bij de lening inbegrepen .

Doorlopend krediet afsluiten

Een doorlopend krediet afsluiten begint bij goed vergelijken. Bekijk de aanbiedingen van leningvertstrekkers.