Autokrediet

Autokrediet

Een autokrediet is een vorm van huurkoop en werkt als volgt. Het autobedrijf waar u een auto wilt kopen leent u het geld voor die auto. U mag in de auto rijden maar de auto is nog niet van u. In termijnen betaalt u het geleende bedrag terug aan het autobedrijf. Zodra u het gehele bedrag heeft terugbetaald is de auto van u. Het grote verschil met een koop waarin u het bedrag in termijnen terugbetaalt is dat u bij een gewone koop op afbetaling wel meteen eigenaar van het goed wordt. Een nadeel van huurkoop is dat u zolang u de laatste termijn niet heeft geen eigenaar bent en dus ook niet tussentijds het goed kunt verkopen.

Voorwaarden autokrediet

Om sprake te laten zijn van huurkoop moet deze bij akte worden aangegaan. In deze akte moet de volledige koopprijs, het aflossingsschema en het voorbehoud met betrekking tot de eigendomsoverdracht zijn opgenomen. Is dit niet gebeurt zal er geen sprake zijn van huurkoop.

 

 

Nadelen Autokrediet

De nadelen van huurkoop via een autokrediet is dat de rente bij huurkoop vaak hoger is dan de rente die u bij een bank betaalt. Bovendien wordt huurkoop vaak gebruikt bij de koop van een auto. Hier wordt dan de eis gesteld dat er een all-risk verzekering wordt afgesloten voor lange periode. Deze verzekering is vaak onnodig als het om 2e-hands auto's gaat. De nadelen van huurkoop zorgen ervoor dat een persoonlijke lening vaak een betere vorm en goedkopere vorm van geldlenen is.

Meer informatie autokrediet

Op onze pagina over huurkoop kunt u meer informatie lezen over een huurkoop middels een autokrediet.

Autokrediet middels persoonlijke lening

In veel gevallen is een autokrediet een persoonlijke lening. Voor meer informatie over persoonlijke leningen kijkt u op onze pagina over persoonlijke leningen.